Czy mogę skorzystać z okazyjnego środka odwoławczego?

Admin 0 Views 0 comments
Advertisement

Czy mogę skorzystać z okazyjnego środka odwoławczego?


Wszczęcie postępowania o dopomnienie może być korzystnym sposobem na pozbycie się oskarżeń przeciwko tobie. Jednakże umowy o pomyślnienie zwykle wymagają odstąpienia od prawa do odwołania. Sądy orzekły, że ten rodzaj zwolnienia jest ważny i prawnie wiążący. Kilka okoliczności mogą stanowić podstawy do odwołania się do zarzutu, ale są one ograniczone, a takie rodzaje odwołań często nie powiodły się.

Porozumienia są umowami

W istocie umowa jest po prostu umową między oskarżonym a prokuratorem. Podobnie jak każda inna umowa, roszczenie wiążące obejmuje pewne warunki, które każda ze stron zgadza się i jest prawnie wykonalna. W przeciwieństwie do większości zamówień, kara za nieprzestrzeganie umowy może być straszna i zmieniająca życie. Po przystąpieniu do porozumienia obrońca może zrzec się pewnych konstytucyjnych praw - takich jak prawo do odwołania - do strajkującego korzystniejszej okazji. Zrzeczenie się prawa do odwołania jest powszechne w zarzutach w większości jurysdykcji. Dopóki dobrowolnie wejdziesz w ofertę reklamową i z pełną wiedzą na temat tego, co robisz, takie zwolnienie jest ważne.

Niewłaściwe przedstawicielstwo prawne

Jeśli twój prawnik popełnił krytyczny błąd lub szereg błędów podczas reprezentowania Ciebie podczas procesu negocjacji propozycji, możesz mieć podstawy do odwołania. Często nazywany "nieskuteczną pomocą doradczą" w kategoriach prawnych, błąd prawnika w sprawie karnej od dawna jest uznanym gruntem, na którym można odwoływać się od wyroku skazującego, a od czasu wydania orzeczenia Sądu Najwyższego USA w 2012 r. Może zostać użyty do zakwestionowania wyroku Z porozumienia.

Nadmierne zdanie

Wspólnym elementem większości zarzutów jest długość sankcji, którą pozwany zgadza się służyć. Ponieważ sędzia nie jest ściśle związany warunkami umowy - i faktycznie może odrzucić umowę - zdanie często wyraża się jako zakres, który śledzi wytyczne skazujące państwa dotyczące przestępstwa, któremu pozwany jest Przyznaje się, na przykład od czterech do siedmiu lat. Im większa liczba to zwykle maksymalna ustawowo dla danego przestępstwa. Jeśli długość wyroku w ramach roszczeń propozycji, lub faktycznego wyroku, jest większa niż maksymalna długość dozwolona przez prawo dla przestępstwa leżącego u podstaw, możesz odwołać się od wyroku.

Dodatkowe kwestie

Inne podstawy istnieją do wniesienia odwołania do wyroku w umowie, takiej jak roszczenie, zgodnie z którym wyrok został oparty na rasie pozwanego. Najważniejsze jest to, że ściślej współpracujesz z adwokatem podczas procesu zawierania zarzutów, aby upewnić się, że rozumiesz, co zgadzasz się i dlaczego. Jeśli zawarłeś prośbę o dopomnienie i nie zrobił tego dobrowolnie lub została odmówiona skutecznej pomocy prawnika, powinieneś skonsultować się z innym prawnikiem w celu zbadania Twojego prawa do odwołania.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.