Czy płacę podatek dochodowy od dziedziczenia w Connecticut?

Admin 3 Views 0 comments
Advertisement

Czy płacę podatek dochodowy od dziedziczenia w Connecticut?


Przepisy dziedziczenia w całym kraju różnią się znacznie, a prawo w Connecticut jest umiarkowane. Stan Connecticut obejmuje podatki większe niż 3,5 miliona dolarów. Cokolwiek mniej nie jest opodatkowane.

Definicja nieruchomości

Osoba majątkowa zdefiniowana jest jako: (1) wartość majątku zmarłego z dopuszczalnymi potrąceniami pomniejszonymi od podatków na śmierć oraz (2) całą sumę dóbr podlegających opodatkowaniu dokonanych przez zmarłego.

2005 ustawy o dziedziczeniu

W 2005 r. Minimalny poziom dochodów z opodatkowania był znacznie niższy, na poziomie 2 milionów dolarów. Z tego względu jakiekolwiek opodatkowanie nabyte między dniem 1 stycznia 2005 r. A 1 stycznia 2010 r. Powyżej 2 miliona dolarów zostanie opodatkowane, w tym 2 miliony dolarów.

Podatek od upominków

Prezenty materialne lub niematerialne są opodatkowane w stanie Connecticut, jeśli odbiorca zamieszkuje w Connecticut. Dar jest opodatkowany w taki sam sposób jak dziedzictwo. Od 2010 r. Każdy prezent powyżej 3,5 miliona dolarów zostanie opodatkowany.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.