Dotacje na zakupy pojazdów dla rodziców dzieci z autyzmem

Admin 0 Views 0 comments
Advertisement

Dotacje na zakupy pojazdów dla rodziców dzieci z autyzmem


Rodzice autystycznych dzieci mają wyższy niż normalny koszt utrzymania, ponieważ muszą obejmować opiekę medyczną, opiekę dzienną, specjalne potrzeby sprzętu i wymagania dotyczące pojazdów. Niektóre opcje finansowania obejmują wydatki medyczne i potrzeby sprzętu medycznego, ale może okazać się trudne znalezienie opcji zapłaty za niezbędny przedmiot, na przykład pojazd. Jednakże dotacje stanowią jedno z dostępnych źródeł finansowania.

Autyzm trosk

Ta fundacja oferuje całkowitą dotację w wysokości 1000 USD na rodzinę, aby zapłacić za koszty utrzymania, mieszkania, naprawy samochodów i inne istotne przedmioty. Aby ubiegać się o przyznanie dotacji, należy wypełnić formularz internetowy i zidentyfikować sprzedawcę objętego nagrodą. Aby móc kwalifikować się, musisz mieć dziecko z rozpoznaniem zaburzenia spektrum autyzmu i doświadczyć jednego z następujących zdarzeń kwalifikacyjnych w ciągu 90 dni przed aplikacją: klęska żywiołowa, utrata domu, ofiara gwałtu, śmierć lub krytyczna choroba lub zakończenie Zatrudnienia od pierwotnego dochodu. Pomimo tego, że nie można w całości płacić za pojazd, może pomóc zrekompensować koszty.

Dobra jakości życia w sąsiedztwie

Program ten oferuje rodziny, które opiekują się dziećmi i dorosłymi z finansowaniem autyzmu w celu pomocy w obciąŜeniach finansowych. Jest to dotacja w wysokości 500 USD, którą można wykorzystać na wszystko, co poprawia rodzinną jakość życia, w tym pojazd. Kwalifikowanie wymaga, aby rodziny zarobały mniej niż 30 000 dolarów rocznie i co najmniej jedno dziecko zostało zdiagnozowane na autyzmie.

Lokalny klub rotacyjny

Chociaż nie ma konkretnej dotacji, lokalny klub rotacyjny może mieć fundusze przeznaczone na pomoc osobom lokalnym lub rodzinom, które potrzebują pojazdu. Rotary Club jest organizacją wolontariuszy wspierających edukację, szkolenia zawodowe i pracujących nad poprawą stanu zdrowia i warunków sanitarnych w ich okolicy. Skontaktuj się z lokalnym klubem i poinformuj go o potrzebach dziecka niepełnosprawnego.

Dodatkowy dochód z zabezpieczenia

Dochodów Osiągniętego Bezpieczeństwa (SSI) zarządza Administracja Ubezpieczeń Społecznych i może oferować dodatek do dochodów finansowych dla rodzin z dzieckiem autystycznym, zapewniając ich dochód spełniający wymagania niskich dochodów, a dziecko spełnia wymagania niepełnosprawności SSI. Chociaż nie jest to dotacja specyficzna dla sprzętu lub potrzeby transportowe dziecka, to miesięczna kwota, która może pokryć koszty pojazdu.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.