Drzewo życia Znaczenie wisiorka

Admin 13 Views 0 comments
Advertisement

Drzewo życia Znaczenie wisiorka


Choć sam symbol jest zakryty tajemnicą, Drzewo Życia posiada świat znaczenia, gdy jest ono nosione jako zawieszka. Biżuteria łączy kilka teologicznych przekonań, od pogaństwa i taoizmu do judaizmu i chrześcijaństwa. Poznanie znaczenia wisiorka Drzewo Życia umacnia i oświeca.

Sacred Geometry

Nauki o sacrum geometrii nauczają, że Drzewo Życia jest potężnym symbolem w Kabale. W "Księdze Stworzenia" lub "Sefer Yetzira" Drzewo Życia jest przykładem miłości stworzonej przez dziesięć boskich liczb. Noszenie wisiorka symbolizuje chodzenie na boską ścieżkę.

Drzewo życia Znaczenie wisiorka


Wiara Baha'i

Zgodnie z naukami wiary Baha'i Drzewo Życia symbolizuje manifestację Boga. Pisma tego przekonania mówią, że pnia i korzenie drzewa są duchem Bożym, a gałęzie i liście są wyznawcami. Owoce wytwarzane przez Drzewo Życia symbolizują oświecenie. Noszenie pendantu wyraża pragnienie dzielenia się duchem Bożym z innymi.

Drzewo życia Znaczenie wisiorka


Pogaństwo

Pogańskie poglądy natury opartej na naturze posiadają drzewa w dużym stopniu. Drzewo Życia symbolizuje szeroki wachlarz znaczenia, zależnie od drogi wiary Pagana. Na przykład Yggdrasil, Drzewo Życia w nordyckiej mitologii, jest światowym drzewem, z którego zrodziło się życie. Ubranie wisiorka w symbolice Pagana wykazuje duże znaczenie dla stworzenia życia.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.