HOA Naruszenie obowiązków powierniczych

Admin 0 Views 0 comments
Advertisement

HOA Naruszenie obowiązków powierniczych


Stowarzyszenia właścicieli domów (HOA) składają się z mieszkańców domów mieszkalnych, domów jednorodzinnych lub domów. Niektórzy z tych członków zgłaszają się jako członkowie zarządu stowarzyszenia. Członkowie zarządu mają powierniczą odpowiedzialność za pozostałą część właścicieli domów we wspólnocie, aby przestrzegać statutu, przestrzegać zasad i przepisów oraz sprawować rzetelnie i sprawnie zarządzanie tym stowarzyszeniem. Prawo państwowe ustanawia normy postępowania dla członków zarządu i zapewnia mechanizmy restytucji w przypadku powściągliwości odpowiedzialności powierniczej.

Definicja

Obowiązek powierniczy jest standardem opieki w prawnym związku zaufania i zaufania. Obowiązki powiernicze organizacji HOA to takie, które wymagają członków zarządu (dyrektorów) do działania zgodnie z prawdą iw dobrej wierze w interesie stowarzyszenia i podporządkowania ich indywidualnym potrzebom i celom zgodnie z najlepszym interesem stowarzyszenia. Członkowie Rady mają obowiązek nie nadużywać siły, którą mają lub wywierać nacisku na innych i muszą działać zgodnie z wiedzą i zgodą właścicieli domów w stowarzyszeniu.

Obowiązki Regualra

Zarząd jest zobowiązany do prowadzenia działalności stowarzyszenia; Obejmuje to prowadzenie regularnych spotkań, prawidłowego opracowywania i przekazywania budżetów, zatrudniania i zarządzania kontrahentami oraz innymi sprzedawcami, którzy pracują nad stowarzyszeniem i zarządzaniem sprawami finansowymi stowarzyszenia. Niektóre z roszczeń o odstąpienie od zobowiązania powierniczego mogą wynikać z decyzji rady, nie wnosząc wkładu ze strony reszty społeczności lub doradców stowarzyszenia, zwlekając z wykonywaniem jej regularnych obowiązków i niekompetencji.

HOA Naruszenie obowiązków powierniczych


Konflikt interesów

Konflikt interesów może powstać, jeśli dyrektor lub członek rodziny reżysera ma bezpośredni interes w sprawach, które ma miejsce przed zarządem. Jeśli taka sprawa dotyczy płyty, reżyser powinien wziąć udział w nagraniu. Nawet pojawienie się nienawiści należy unikać, ponieważ może to stanowić naruszenie obowiązku powierniczego.

Rezerwy

Posiadanie funduszy w rezerwie na nagły wypadek lub nieplanowany koszt stowarzyszenia jest obowiązkowym wymogiem w większości stanów. Fundusze rezerwowe gromadzone są w ramach comiesięcznych stowarzyszeń stowarzyszeń lub w drodze specjalnych ocen. W celu określenia, czy konto rezerwowe jest odpowiednio finansowane, wymagany jest standard "bezpiecznej przystani". Może to obejmować zatrudnianie profesjonalistów do przeprowadzania badań rezerwowych lub uzyskania profesjonalnego wkładu od adwokata lub księgowego, a także formułowanie i realizowanie planu odpowiedniego przygotowania.

Poufność

Kiedy właściciel domu domaga się stowarzyszenia, inni właściciele domów, niezależnie od tego, gdzie ich sympatie leżą, są wspólnie przeciwnej partii. Cokolwiek omawiane podczas spotkań stowarzyszeń dotyczących pozwu uważa się za informacje poufne i nie może być dyskutowane z pozwem.

Uważaj na politykę

Jednym z najczęstszych problemów, przed którymi stają stowarzyszenia, które mogą prowadzić do naruszenia obowiązków powierniczych, jest polityka wewnętrzna pomiędzy zarządem lub między zarządem a innymi właścicielami domów w ramach stowarzyszenia. Zarząd jest zabroniony traktowaniu niektórych właścicieli domów w stowarzyszeniu inaczej niż inni. Zasady i regulamin stowarzyszenia muszą być stosowane konsekwentnie i sprawiedliwie dla wszystkich właścicieli domów.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.