Hva er Business Planning?

Admin 0 Views 0 comments
Advertisement

Forretnings planlegging er prosessen med å organisere og presentere ideene forbundet med en ny business venture. Dette kan omfatte starten av en ny bedrift eller den fortsatte utvidelsen av en eksisterende virksomhet.

Betydning

Når en forretningsplan er utviklet, fungerer det som blåkopi for reklame, budsjettering, markedsføring, organisasjonsstruktur og målene i organisasjonen. Innenfor forretningsplanen er ansvaret til ledergrupper, og den forventede veksten i selskapet eller divisjon.

typer

En virksomhet er enten kategorisert som en ikke-for-profit bedrift eller en for-profit virksomhet. Begge disse typer virksomheter er pålagt å sende inn en forretningsplan for finansiering fra en ekstern kilde, eller for fortsatt vekst i organisasjonen.

betraktninger

Ifølge Small Business Administration, bør en forretningsplan tilpasses for et bestemt selskap. Selv om det er standard deler til en god forretningsplan som økonomi og ledelsesstruktur, bør hver forretningsplan være skreddersydd for det selskapet.

Funksjon

En bedrift som ønsker å låne fra en utlåner vil vanligvis må sende inn en forretningsplan for å bli vurdert. Uten en betydelig forretningsplan, vil organisasjoner som Small Business Administration ikke vurdere en lånesøknad.

Potensielle

Ifølge Small Business Administration, kan en godt skrevet forretningsplan hjelpe en bedriftseier fokusere mer på kjernevirksomheten og unngå problemer som kan redusere potensiell gevinst.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.