Hvordan bytter jeg et bilde med et annet bilde ved hjelp av Javascript?

Admin 0 Views 0 comments
Advertisement

Javascript instruerer nettleseren til å gjøre endringer i en webside når brukeren utfører en handling. Du kan bruke Javascript for å bytte et bilde med en annen, produsere en animert effekt når noen ruller over bildet på en side. Javascript mus-over effekt brukes når du ønsker å endre et objekt med musen. Du bør allerede ha to bilder av samme størrelse, både plassert på et sted hvor din HTML-fil får tilgang til dem.

Bruksanvisning

Åpne HTML-fil hvor Javascript-kode vil bli satt inn.

Legg til følgende kode til området hvor bildene vises:

<A href = "" onMouseOver = "document.animation.src = 'image2.gif';" onmouseout = "document.animation.src = 'image1.gif';">

<Img name = "animasjon" src = "image1.gif" border = "0" /> </a>

Erstatt "image1.gif" med navnet på det første bildet som skal vises når musen er ikke på bildet. Erstatt "image2.gif" med navnet på det andre bildet som skal vises når musen beveges over bildet.

Velg "Fil" og "Lagre" for å oppdatere HTML-fil.

Hint

Du kan legge til en kobling mellom sitatene i koden <a href=""> å koble til en annen nettside, for eksempel: <a href="http://www.some-website.com">.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.