Hvordan få Årlig salg i Excel

Admin 0 Views 0 comments
Advertisement

Du trenger ikke å lære et komplisert Excel-funksjon for å beregne selskapets årlige omsetning. Programmets SUM funksjonen returnerer den totale summen av alle verdiene i spesifikke celler. For eksempel kan funksjonen legge verdien av hver celle i en rekke sammenhengende celler, slik som en rekke celler som representerer de 12 måneder av året. Du trenger bare dine månedlige salgsdata for å bruke funksjonen for å få en årlig omsetning totalt.

Bruksanvisning

Åpne et nytt regneark, deretter inn navnet på hver måned i året i hver celle fra A1 til A12. For eksempel inn "January" i celle A1, og skriv "februar" i celle A2.

Angi de totale inntekter for hvert respektive måned i cellene fra B1 til B12. For eksempel inn salg for måneden januar i celle B1, og skriv deretter inn salg for februar i celle B2.

Skriv "Årlig salg" i celle A13, og skriv "= SUM (B1: B12)" i celle B13.

Trykk på "Enter" -tasten. Funksjonen SUM legger verdiområdet og viser den årlige salgs tall i celle B13.

Hint

Autosummer-funksjonen Excel kan også summere tall i en rad eller kolonne. Klikk cellen på slutten av en rad eller kolonne med tall som du vil legge til, og klikk deretter på "Home" -kategorien. Klikk "Autosummer" i Redigering-gruppen, og trykk "Enter".

Hvis du holde oversikt over salget kvartalsvis eller halvårlig stedet for månedlig, justere antall celler du bruker tilsvarende; en celle for hver rapporteringsperiode.

Hvis du bruker en større rapport med flere figurer som representerer kostnader, salg, skatter og mer, kan du også bruke summen funksjonen til å målrette bestemte celler for beregningen. For eksempel, hvis de kvartalsvise salgstotal ligger i cellene B4, C4, D4 og E4, kan du bruke "= SUM (B4, C4, D4, E4)" for å legge verdiene av bare disse cellene.

Selv om Excel-regneark kan håndtere mye data, er det en break-punkt hvor små detaljer kan ta lengre tid å gå inn og beregne enn det som er rimelig. Prøv å ta dine salgsdata i så stor del som mulig. Det er mer effektivt for deg å beregne basert på månedlig eller kvartalsvis salg enn på daglig eller ukentlig.

Informasjonen i denne artikkelen gjelder for Microsoft Excel 2013. Instruksjoner kan variere litt eller betydelig med andre versjoner eller produkter.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.