Hvordan koble en telefonsvarer til telefonen

Admin 2 Views 0 comments
Advertisement

En telefonsvarer kan du sile telefonsamtaler og registrerer meldinger hvis du er borte fra telefonen eller velger ikke å svare. De fleste moderne telefonsvarere bruke lenger kassetter, stoler i stedet på en digital opptaksenhet for å lagre meldinger. Når telefonsvareren er koblet til telefonen din, motta meldinger er en enkel oppgave.

Du trenger

Fasttelefon tjeneste

Bruksanvisning

Pakk telefonsvareren fra boksen og finn telefonledningen som følger med i pakken.

Koble eksisterende telefon fra telefonkontakten. Plugg den nye ledningen inn i kontakten.

Kople den andre enden av den nye kabelen på telefonsvareren i sporet merket "linje".

Plugg den eksisterende telefonledningen inn i sporet på baksiden av telefonsvareren merket "telefon".

Koble strømpluggen til den aktuelle plugg-inn-porten på baksiden av telefonsvareren, og koble den til en stikkontakt.

Spill inn meldingen for telefonsvareren i henhold til produsentens instruksjoner. Sett opp tid og dato ved å følge instruksjonene for din maskin. Maskinen vil nå svare på telefonen når du er borte og registrere meldinger fra innringere.

Hint

Avhengig av produsenten av telefonsvareren, kan du ofte stille inn maskinen til å svare på noen av de første til fjerde ringer, noe som gir deg god tid til å svare på anrop selv om ønskelig.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.