Hvordan virker en Supercharger fungerer?

Admin 0 Views 0 comments
Advertisement

Hva er en Supercharger?

En kompressor er en luftkompressor som brukes til å sprøyte inn mer luft inn i en forbrenningsmotor, for å øke utgangseffekten. Disse er oftest funnet i bilmotorer. I biler, er kompressoren ofte drevet av en turbin, i hvilket tilfelle det kalles en turbolader.

Hva gjør den?

Uavhengig av mekanismen som brukes til å sprøyte inn mer luft inn i motoren, er prinsippet bak en kompressor ganske enkel. En forbrenningsmotor som fungerer ved hjelp av forbrenning av bensin i en sylinder for å drive et stempel. Ved å sprøyte inn mer luft enn det som er til stede i den omgivende atmosfære, er det mer oksygen. Mer oksygen betyr mer brensel kan brennes, å øke mengden av energi som leveres med hver arbeidssyklus.

turboladere

Turboladere er godt kjent av publikum, og er en type supercharger. Enhver bil kalt "turbo" bruker en turbolader for å skape ekstra kraft. Skillet er at en turbolader driver luftkompressor ved hjelp av en turbin som drives av bilens egen eksos. I noen måter er dette mer effektivt. En standard supercharger utleder kraft for dens kompressor fra motoren. En turbolader anvender den kinetiske og varmeenergi som finnes i eksos, som ellers er helt bortkastet, og ikke direkte trekke på motorens egen kraft.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.