Jak dodać arkusze kalkulacyjne programu Excel do programu Microsoft Word 2007

Admin 4 Views 0 comments
Advertisement

Jak dodać arkusze kalkulacyjne programu Excel do programu Microsoft Word 2007


Program Microsoft Office 2007 umożliwia użytkownikom wstawianie nowego arkusza programu Excel do dokumentu programu Word. Zakładka "Wstaw" na wstążce polecenia zawiera opcję arkusza kalkulacyjnego programu Excel. Kategorie i wartości wpisane w arkuszu programu Excel mogą sprawić, że Twój dokument Word będzie bardziej zorganizowany. Kliknięcie komend formatowania w formacie Excel, takich jak czcionka, style i formuły, spowoduje modyfikację zawartości arkusza roboczego w dokumencie Word 2007.

Instrukcje

Otwórz dokument Word.

Kliknij obszar dokumentu, w którym chcesz wstawić arkusz kalkulacyjny Excel.

Kliknij kartę "Wstaw" w wierszu Polecenie.

Kliknij strzałkę w dół przycisku "Tabela" w grupie "Tabele". Menu wyświetla polecenia, takie jak "Arkusz kalkulacyjny Excel".

Kliknij polecenie "Arkusz kalkulacyjny programu Excel". Na dokumencie programu Word zostanie wyświetlony arkusz kalkulacyjny.

Format arkusza kalkulacyjnego dla niestandardowego wyglądu. Na przykład karta "Strona główna" zawiera komendy dostosowania czcionki i stylów.

Zapisz dokument programu Word.

Wskazówki:

Kliknij dwukrotnie tabelę, aby uaktywnić arkusz programu Excel.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.