Jak działa rozwiązanie buforujące?

Admin 0 Views 0 comments
Advertisement

Jak działa rozwiązanie buforujące?

Roztwory buforowe to mieszanki chemiczne, które przeciwstawiają się zmianom pH, a gdy są wprowadzone silne kwasy lub silne zasady, mogą z nim reagować, aby wchłonąć roztwór. Dowiedz się więcej o podwyższeniu lub spadku poziomu pH w roztworach buforowych przy pomocy nauczyciela nauki i biologa polowego w tym darmowym filmie z chemii.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.