Jak konwertować z klobu do programu Varchar2 w programie Oracle

Admin 22 Views 0 comments
Advertisement

Jak konwertować z klobu do programu Varchar2 w programie Oracle


Oprogramowanie bazy danych Oracle oferuje kilka różnych typów danych, do przechowywania danych łańcucha znaków: char, varchar2 i clob. Pola typu danych char mają stałe pola długości, a pola varchar2 mają zmienną długość i pola klobu, dzięki czemu można zapisać do 128 TB dużych bloków tekstu. Chociaż pola varchar2 mają limit 4000 znaków, można przekształcić do 4 000 znaków z pola klob w polu formatów varchar2 używając funkcji dbms_lob.substr firmy Oracle. Funkcja wyodrębnia substrat pola klob, skutecznie przekształcając go w pole varchar2.

Instrukcje

Uruchom program Oracle SQL * Plus.

Wpisz następujące oświadczenie do SQL * Plus:

SELECT dbms_lob.substr (clob_field, 4000, 1) FROM my_table;

Dla "clob_field", zastąpić nazwę pola klob, który chcesz przekonwertować na varchar2. Zastąp nazwę swojej tabeli danych dla "my_table". Na przykład, jeśli nazwa pola klob jest "budget_memo", a nazwa tablicy to "budżet", wpisz następujące wyrażenie:

SELECT dbms_lob.substr (budget_memo, 4000, 1) z budżetów;

Naciśnij enter." SQL * Plus wykonuje instrukcję.

Wskazówki:

Funkcja dbms_lob.substr zawiera trzy parametry: nazwę pola, liczbę znaków, które chcesz konwertować oraz pozycję, z której konwersja zaczyna się. Wyrażenie, dbms_lob.substr (clob_field, 4000, 1) konwertuje 4 000 znaków pola klobowego rozpoczynając od pierwszego. Użyj mniejszego numeru zamiast 4000, jeśli chcesz konwertować mniej znaków, i użyj liczby większej niż jeden, aby zmienić punkt początkowy konwersji.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.