Jak obliczyć kwadratową stopę blachy dzięki SolidWorks

Admin 0 Views 0 comments
Advertisement

Jak obliczyć kwadratową stopę blachy dzięki SolidWorks


Dassault Systèmes 'SolidWorks jest komputerowo wspomaganym programem do obróbki metalowej i innych zastosowań mechanicznych. Kiedy przeglądasz arkusz metalu z poziomu SolidWorks, program szacuje jego właściwości, tworząc "wokół siebie" obwiednię. To pole jest równoległobocznym, które otacza arkusz i przekracza jego rozmiar. Najnowsze wersje SolidWorks zawierają również właściwość, która określa obszar arkusza, ignorując części pola ograniczającego, które nie istnieją na arkuszu.

Instrukcje

Kliknij znak "+" obok "Wytnij listę" w drzewie projektu po lewej stronie okna.

Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję "Wytnij listę-element".

Kliknij przycisk "Właściwości". Spowoduje to wyświetlenie listy właściwości arkusza.

Przeczytaj obszar arkusza, mierzony w stopach kwadratowych, z pozycji "Wiązanie pola pustego".


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.