Jak rozpocząć działalność w samochodach używanych w Teksasie

Admin 0 Views 0 comments
Advertisement

Jak rozpocząć działalność w samochodach używanych w Teksasie


Teksas szczyci się jedną z najsilniejszych gospodarek w kraju, głównie dzięki małym przedsiębiorstwom (zob. Odnośniki 1). W 2010 r. Small Business & Business Entrepreneurship Council (Small Business & Enterprise Entrepreneurship) przyznało małym firmom drugą przyjazną dla małych firm (zob. Odniesienie 2), aw kwietniu i maju 2010 r. Utworzyło więcej miejsc pracy niż inne państwa (zob. Odnośniki 1). Handel detaliczny jest notowany przez urząd gubernatora jako jeden z głównych gałęzi przemysłu dla małych firm w Teksasie, co czyni państwo dobrym rozwiązaniem dla Twojego używanego biznesu samochodowego (zob. Odnośniki 2).

Rzeczy, których potrzebujesz

Aktualny Texas wyemitował identyfikator obrazu

714,00 USD

Instrukcje

Zapisz certyfikat Doing Business As (DBA) w urzędzie Hrabstwa. Upewnij się, że wybrana nazwa firmy nie została już zgłoszona, skanując bazę danych Clerk. W większości okręgów pobierana jest opłata za zgłoszenie w wysokości 14,00 USD, wymagana jest identyfikacja zdjęć wydawanych przez państwo i przyjmowanie tylko gotówkowych lub pieniężnych zleceń. Forma będzie musiała być notarialnie przed złożeniem wniosku, ale większość banków oferuje tę usługę bezpłatnie dla istniejących klientów. W przeciwnym razie biuro sekretarza zrobi to za dodatkową opłatą.

Zabezpiecz lokalizację dealera i podpisaj umowę dzierżawy. Oryginalny dzierżaw i zdjęcia nieruchomości będą wymagane przez Texas Departament Pojazdów Silnikowych (DMV) podczas składania wniosku o licencję na sprzedaż.

Skorzystaj z biura Texas Computroller's Texas Sales and Use Tax Permit. Pozwoli to na zakup niezawierającego podatku magazynowego i jest niezbędny do płacenia podatku od sprzedaży pojazdów. Możesz zarejestrować się na to pozwolenie, korzystając z formularza on-line dostępnego w witrynie internetowej Texas Computera.

Skontaktuj się z firmą wiążącą i zostań związany przez co najmniej dwa lata. Wymogi państwa DMV dotyczące Obligacji Dealera Pojazdów Silnikowych są bardzo szczegółowe. Upewnij się, że obligacja zaczyna się pierwszego dnia miesiąca i upływa ostatniego dnia miesiąca. Wpis musi zawierać listę pełnych nazwisk właścicieli i DBA. Fizyczny adres dealera musi pojawić się na obligacji bez błędów. Musisz mieć oryginalne obligacje i oryginalne pełnomocnictwo od firmy powiązanej, aby złożyć wniosek do DMV.

Skorzystaj z DMV w celu uzyskania numeru identyfikacyjnego generalnego (GDN) dla niezależnych sprzedawców samochodów używając formularza dostępnego na swojej stronie internetowej. Numer ten jest wymagany przez stan jakiejkolwiek firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na aplikacji dokładnie, aby uniknąć zablokowania aplikacji lub jej opóźnienia. Sprawdź co najmniej dwa razy aplikację, upewniając się, że zawiera wszystkie wymienione dokumenty. Opłata za tę aplikację wynosi 700,00 USD i można ją zapłacić kartą kredytową, czekiem lub poleceniem przelewu.

Wskazówki:

Oryginalna dokumentacja jest wymagana przez DMV dla Twojej aplikacji GDN, więc pozwól sobie dużo czasu na otrzymanie certyfikatu DBA i innych dokumentów pocztą. Przed wysłaniem oryginałów należy wykonać kopie tych dokumentów na własne potrzeby.

Zrozumieć ryzyko związane z posiadaniem własnej firmy przed inwestowaniem w jakieś przedsięwzięcie. Pamiętaj, że 50 procent wszystkich firm nie działa. Unikaj udziału w tej statystyce w starannym planowaniu i konsultując się z adwokatem, certyfikowanym księgowym i lokalnym oddziałem Federalnej Administracji Małych Firm.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.