Jak zatrzymać SMS-y

Admin 1 Views 0 comments
Advertisement

Jak zatrzymać SMS-y


Wiadomości tekstowe stały się jednym z głównych sposobów komunikacji przez telefon komórkowy. Wiadomości SMS to opcjonalna funkcja dostarczana przez dostawców telefonii komórkowej i może zostać wyłączona na życzenie klienta. Wyłączenie lub wyłączenie usługi SMS tekstowej uniemożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych do telefonu komórkowego. Ta funkcja może zostać przywrócona w dowolnym momencie za pośrednictwem operatora sieci komórkowej.

Instrukcje

Zaloguj się do sieci Web dostawców usług komórkowych.

Wybierz opcję "Wiadomości" lub "Preferencje" z menu konta sieci bezprzewodowej.

Wybierz opcję blokowania wiadomości tekstowych. Urządzenie nie będzie mogło wysyłać ani odbierać wiadomości tekstowych. Jeśli na koncie jest wiele telefonów, wybierz telefon, na którym chcesz zablokować wiadomości, aby upewnić się, że wiadomości są zablokowane z tej linii.

Wskazówki:

Klienci Sprint mają możliwość blokowania wiadomości, wpisując słowo "blok", a następnie numer telefonu komórkowego, który chcesz zablokować do 9999. Jeśli otrzymujesz wiadomości od organizacji marketingowych, możesz odpowiedzieć słowem "Stop", aby zakończyć wiadomości Tych firm.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.