Jak zrezygnować z nowego dachu na wynajem nieruchomości

Admin 0 Views 0 comments
Advertisement

Jak zrezygnować z nowego dachu na wynajem nieruchomości


Posiadanie nieruchomości wynajmu ma pewne zalety podatkowe. Właściciele mogą odliczyć jednoroczne wydatki, takie jak opłaty agencji leasingowej, od czynszu, który otrzymują, a tym samym zmniejszenia dochodów do opodatkowania. Mogą także odliczyć koszt ulepszeń, które mają użyteczny okres ponad rok od ich zeznania podatkowego. Usługa Internal Revenue Service umożliwia wynajmującym obniżenie wartości nieruchomości mieszkalnych w ciągu 27,5 roku. Podatnicy powinni domagać się potrącenia na liście E zeznania podatkowego i pliku formularza 4562 w roku, w którym nowy dach został oddany do użytku.

Zdecyduj, czy nowy dach jest poprawą kapitału

Poprawa kapitału to każda większa wymiana lub renowacja, która zdecyduje się na wynajem nieruchomości lub przywraca ją do jej poprzedniego stanu. Natomiast naprawa polega jedynie na utrzymaniu nieruchomości w stanie eksploatacyjnym i nie poprawia jej w jakikolwiek sposób. Poprawa kapitału kwalifikuje się do amortyzacji; Naprawy są jednorazowym kosztem podlegającym odliczeniu. Naprawa dachu przecieku jest przykładem naprawy. Zamiana dachu lub jego znaczna część będzie zazwyczaj poprawą kapitału. Jeśli masz wątpliwości, poproś księgowego lub IRS.

Zanotuj daty rozpoczęcia i zakończenia

Amortyzacja rozpoczyna się po wprowadzeniu nowego dachu do użytku. Jeśli nieruchomość jest najemca, w dniu jego zainstalowania należy oddać do użytku dach. Jeśli nieruchomość jest pusta, przynoszą dach do użytku podczas następnego wynajmu nieruchomości. Amortyzacja kończy się 27.5 lat, kiedy w pełni odzyskasz koszt nowego dachu. Jeśli sprzedajesz nieruchomość lub przestaniesz ją używać jako dom czynszu, być może będziesz musiał dostosować się do swojego zeznania podatkowego przed tą datą.

Obliczyć odpis

Gdy znasz datę rozpoczęcia, obliczanie amortyzacji jest racjonalnie proste. Najpierw zebrać rachunki i obliczyć całkowity koszt nowego dachu. Ulepszenia są amortyzowane metodą liniową, co oznacza, że ​​każdego roku należy odjąć tę samą kwotę w okresie przydatności dachu. IRS określa okres użytkowania wynoszący 27,5 roku, więc podzielić całkowity koszt dachu o 27,5, aby osiągnąć kwotę, którą można odliczyć każdego roku.

Zażądaj potrącenia

Indywidualni podatnicy raportują przychody i wydatki na wynajem nieruchomości na liście E w formularzu 1040. Podaj swój coroczny odpis amortyzacyjny i podziel się z nim na liczbę miesięcy, w których dach był eksploatowany w pierwszym roku podatkowym - jest to postać, którą wpisujesz w linii 18 Należy również złożyć formularz 4562 w roku, w którym po raz pierwszy umieścisz dach w eksploatacji. Wskazówki wyjaśniające szczegółowo wyjaśniają, jak wypełnić formularze podatkowe.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.