Jaka jest różnica pomiędzy formularzami podatkowymi 1098 i 1099?

Admin 1 Views 0 comments
Advertisement

Jaka jest różnica pomiędzy formularzami podatkowymi 1098 i 1099?


Usługa Internal Revenue Service (IRS) wymaga zgłaszania transakcji określonych firm po zwrocie informacji. Formularze 1098 i 1099 to dwa rodzaje tych zwrotów. Formularz 1098 to oświadczenie o odsetkach za spłatę kredytu hipotecznego, a formularz 1099 służy do zgłaszania dochodów podlegających opodatkowaniu, które nie należą do kategorii wynagrodzeń, wynagrodzeń ani wskazówek.

Formularz 1098 Specyfika

Jeśli w ciągu roku zapłaciłeś 600 USD lub więcej odsetek od kredytu hipotecznego (łącznie z punktami), otrzymasz Formularz 1098 informujący o tym, ile zapłaciłeś. Jeśli masz interes i otrzymasz 600 dolarów odsetek od kredytu hipotecznego od osoby fizycznej, w tym jeden właściciel, musisz przesłać tę osobę i IRS formularz 1098 do zgłoszenia kwoty otrzymanej. Nie musisz jednak składać formularza 1098 za odsetki od korporacji, partnerstwa, trustu, majątku, stowarzyszenia lub firmy (z wyjątkiem jednego właściciela).

Inne formy 1098s

Organizacja, która otrzymała kwalifikowany pojazd o wartości powyżej 500 USD, musi złożyć osobny formularz 1098-C, wkład pojazdów silnikowych, łodzi i samolotów, z IRS dla każdego pojazdu. Formularz 1098-E to oświadczenie o odsetkach od pożyczek dla studentów i formularz 1098-T to oświadczenie o honorariach, które kwalifikujące się instytucje edukacyjne muszą przesłać każdemu studentowi zapisanemu z określonymi transakcjami finansowymi.

Formularz 1099-Inne

Formularz 1099-Misc jest używany do zgłaszania różnych dochodów, w tym prawników, opłat i przychodów brutto; Nonemployee zwroty automatyczne, nagrody, premie, koszty samochodu, prowizje, odszkodowania i opłaty; Wpływy z ubezpieczenia upraw; odszkodowanie; Bezpośrednia sprzedaż produktów konsumenckich przeznaczonych do odsprzedaży; Honoraria dyrektorów; Czlonkowie czlonkow rybackich czlonkow rybackich; Opieki zdrowotnej i usług medycznych; I czynszów.

Inne formy 1099

Formularz 1099-Div przekazuje dywidendy i wypłaty, formularz 1099-Int zawiera dochód odsetkowy, a raporty 1099-B pochodzą z transakcji wymiany brokerów i barterów. Wiele innych rodzajów Formularza 1099 obejmuje 1099-A, Nabycie lub Zabezpieczenie Własności Zabezpieczonej; 1099-LTC, długoterminowa opieka i przyśpieszone korzyści śmierci; Formularz 1099-H, zaliczki na poczet podatku od osób fizycznych (HCTC); I 1099-R, dystrybucji z emerytur, rent, emerytur lub planów podziału zysków, IRA i umów ubezpieczenia.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.