Prawa Tennessee Center Lane

Admin 0 Views 0 comments
Advertisement

Prawa Tennessee Center Lane


Inżynierowie autostrady wyznaczają paski dla konkretnych celów - a licencjonowani kierowcy powinni znać przepisy mające na celu uniknięcie biletów na drogach i kolejnych mandatach i punktach ich licencji. Prawo pasa środkowego w Tennessee zależy od tego, czy dany pas jest przejeżdżającym czy zwrotnym pasem. Jeśli trafisz do "Wolontariatu" w celu uzyskania pasa środkowego przechodzącego lub niewłaściwego naruszenia, jest to ruchome naruszenie.

Przejście Centrum Lanes

Zgodnie z prawem Tennessee, gdy drogi dzielą się na trzy pasa ruchu, środek pasa jest wykorzystywany do pojazdów mechanicznych wyprzedzających i przenoszących inny pojazd mechaniczny. Przechodzenie może nastąpić tylko wtedy, gdy środek pasa znajduje się w rozsądnej odległości i widoczna jest dobra widoczność drogi. Oznacza to, że powinieneś pozostać przede wszystkim na prawym pasie i unikać po prostu płynąć po środku pasa na autostradzie.

Oś obrotu Center

Niektóre pasa środkowe są wyznaczane tylko na zakrętach. Nie są to części wszystkich dróg trójwoliowych, ale specjalnie zaprojektowanych do obracania pojazdów mechanicznych. Kiedy jesteś w takim pasie, nie możesz przejechać innego pojazdu. Musisz wjechać pojazdem do tego pasa zwrotnego z rozsądnie szerokiego, jak i bezpiecznego, odległości od planowanego punktu zwrotnego. Kierowcy mogą również użyć pasa środkowego, aby przygotować się do skręcenia w lewo, jeśli ten konkretny pas pasa środkowego zostanie przeznaczony wyłącznie do pojazdów poruszających się w tym samym kierunku, co kierowca, a oznaczenia wskazują na to przydziały.

Oznaczenia Center Lane

Szlaki centrum Tennessee przeznaczone do ruchu po lewej stronie, zarówno w kierunku, jak iz drogi, są oznaczone strzałkami nawierzchni wskazującymi kierunek obrotów dla ruchu. Zobaczysz również złamane i stałe żółte linie wyznaczające pas ruchu. Te dedykowane pasy ruchu nie pozwalają na podróż ponad 300 stóp. Jeśli natkniesz się na taki lewy pas ruchu, nie możesz skręcić z innego pasa.

Niewłaściwe przewinienie i karanie

W Tennessee, przekonanie o niewłaściwej kolei kosztuje trzy punkty na karcie motorycznej, podczas gdy niewłaściwe przechodzenie kosztuje cztery punkty. Jeśli prowadzisz pojazd komercyjny, niewłaściwy zwrot to czteropunktowe naruszenie ruchu. Cena biletu drogowego zależy od przepisów gminnych. Na przykład w Memphis niewłaściwy zwrot spowoduje odesłanie kwoty 57,75 dolarów od kwietnia 2014 r., A za niedozwolone naruszenie będzie musiał zapłacić 52,75 dolarów.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.