Program Windows Media Player nie może połączyć się z serwerem

Admin 5 Views 0 comments
Advertisement

Program Windows Media Player nie może połączyć się z serwerem


Jeśli program Windows Media Player nie może połączyć się z serwerem, na ekranie może się pojawić komunikat "C00D1198: Nie można połączyć się z serwerem" lub "Nie można połączyć się z serwerem (Error = C00D0006)", w zależności od programu Windows Media Player Używana wersja. Serwer lub komputer sieci, z którą się łączy, umożliwia programowi Windows Media Player przesyłanie ulubionych filmów lub muzyki, na przykład do domu. Ten komunikat o błędzie może być często wyświetlany podczas próby dostępu do plików z popularnych witryn internetowych lub witryn internetowych używających wolnych komputerów serwera.

Podstawowe rozwiązywanie problemów z serwerem

Wpisz ponownie adres URL lub adres strony internetowej w oknie dialogowym Otwórz adres URL w programie Windows Media Player. Upewnij się, że poprawnie wpisałeś nazwę pliku poprawną ścieżką.

Spróbuj ponownie później, aby połączyć program Windows Media Player z serwerem, ponieważ serwer hosta może być zajęty.

Sprawdź modem lub połączenie bezprzewodowe, aby upewnić się, że komputer jest podłączony do Internetu.

Ustawienia serwera proxy

Sprawdź ustawienia serwera proxy dla programu Windows Media Player, aby upewnić się, że zostały poprawnie skonfigurowane, klikając przycisk "Start", wpisując "Windows Media Player" w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz "Enter". Spowoduje to wyświetlenie programu Windows Media Player.

Kliknij strzałkę rozwijaną "Biblioteka" i "Więcej opcji", która wyświetli okno opcji.

Kliknij kartę "Sieć" w górnej części okna, aby sprawdzić ustawienia w sekcji "Ustawienia proxy strumieniowego".

Wybierz protokół, np. "HTTP", jeśli nie wiesz, jakie ustawienia serwera proxy mają być ustawione na, a następnie kliknij przycisk "Configure". Serwer proxy HTTP działa, przyjmując żądanie HTTP, które wprowadziłeś podczas wpisywania adresu URL lub adresu internetowego, a następnie sprawdzając je pod pewnymi warunkami. Ten serwer proxy pomaga przyspieszyć połączenie z często odwiedzanymi witrynami, a także zmniejsza ilość danych przepływających przez połączenie z Internetem.

Wybierz opcję "Użyj ustawień serwera proxy w przeglądarce internetowej, jeśli wybrano protokół" HTTP ", w przeciwnym razie wybierz opcję" Autodetect Proxy Settings ". Spróbuj połączyć się ponownie z serwerem Windows Media Player.

Wskazówki:

Ustawienie ustawień serwera proxy może nie być możliwe, jeśli do połączenia komputera z Internetem zostanie użyte połączenie dial-up. W takim przypadku skontaktuj się z dostawcą usług internetowych, aby uzyskać pomoc w ustawieniach serwera proxy.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.