Slik fjerner gamle elementer i en pivottabell Drop-Down

Admin 0 Views 0 comments
Advertisement

Excel pivottabeller kan du ta et filter et stort datasett ned til bare de elementene som du trenger - uten å slette noen av dataene. Du kan bruke filtre på pivot seg til videre bore ned dataene. Når det opprinnelige datasettet endres, må du oppdatere pivottabell for å oppdatere endringene, men Excel holder noen slettede poster i rullegardinmenyene. De gamle elementene vil bo der til deg direkte Excel å ikke holde dem.

Bruksanvisning

Høyreklikk på en celle i pivottabell.

Klikk "pivottabell Options" fra rullegardinmenyen. Et lite vindu vil vises.

Velg "Data" -fanen på toppen av det nye vinduet.

Klikk på rullegardinpilen under "bevare elementer slettet fra datakilden" områder. Velg "Ingen" fra listen og klikk "OK" nederst i vinduet.

Velg "Options" -fanen øverst på skjermen, rett under "Pivottabellverktøy".

Klikk "Refresh" i "Data" område på verktøylinjen. Din pivottabell skal kort blinker og alle slettede oppføringer vil nå bli fjernet fra rullegardinmenyene i pivottabeller.

Hint

Disse trinnene gjelder for både 2007 og 2010-versjonen av Microsoft Excel.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.