gift bo hver for seg

Advertisement
Personlig økonomi

Hva fritar Mean på W-4?

Internal Revenue Service tilbyr Form W-4 for arbeidsgivere å holde ensartede poster for å holde tilbake informasjon. Ansatte fylle ut skjema W-4 før de får en første lønnsslipp, og de ansatte som ikke sende inn en Form W-4 har skattetrekk på én sats....Read more »

Admin 04-16 0 Views 0 Comments

Personlig økonomi

Tips for W2 skattefradrag

Nesten alle ansatte i en organisasjon fullføre en W-4 snart etter å ha blitt ansatt, som gjør det mulig for selskapet å returnere en W-2 på slutten av året. Ved å fylle ut den W-4, må medarbeidere angir det totale antall tillatte unntak de utgir. Ska...Read more »

Admin 08-15 0 Views 0 Comments