jak adresowac koperte a4

Advertisement
Prawny

Jak adresować kopertę do więźnia

Wielu więźniów służy czasem z różnych powodów, w więzieniach hrabstwa, więzieniach i innych podobnych instytucjach lokalnych, stanowych lub federalnych. Członkowie rodziny, przyjaciele, a nawet przyjaciele pióra chcą komunikacji z więźniami za pośred...Read more »

Admin 08-09 1 Views 0 Comments