racjonalna liczba

Advertisement
Edukacja

Jak podzielić liczby racjonalne

Racjonalnym numerem jest dowolna liczba, która może być wyrażona jako ułamek. Ułamek to numer, który służy do reprezentowania części czegoś. Na przykład kawałek kołka jest ułamek kołowy. Jeśli masz 5 plasterków ciasta, jeden kawałek jest 1/5 ciasta....Read more »

Admin 07-27 28 Views 0 Comments

Edukacja

Jak porównać liczby racjonalne

Liczba całkowita jest liczbą całkowitą, z tą różnicą, że liczby całkowite mogą być negatywne jako dodatnie lub zero. Liczbami wymiernymi są te liczby, które można wyrazić jako ułamki z liczbami całkowitymi i denominatorami liczb całkowitych. Na przyk...Read more »

Admin 03-04 0 Views 0 Comments

Biznes

Jak znaleźć domenę zbioru liczb

Istnieją różne typy lub domeny, liczby. Określenie właściwej domeny określonego zestawu liczb jest ważne, ponieważ różne domeny mają różne właściwości matematyczne i umożliwiają wykonywanie różnych operacji. Domeny numeryczne są zagnieżdżone w sobie,...Read more »

Admin 11-09 2 Views 0 Comments