Różnica między teoria piageta a eriksona

Advertisement
Edukacja

Teoria i zasady Eriksona

Erik Erikson, w 1982 roku, ukończył swoją teorię na temat rozwoju społecznego ludzi od urodzenia do starości. Jego wcześniejsze prace nad rozwojem społecznym pomagały w kształtowaniu dziedziny socjologii. Jego teoria nakreśliła osiem konkretnych etap...Read more »

Admin 09-14 0 Views 0 Comments

Edukacja

Różnica między obrotem a obrotem

Obrót i rewolucja są często mylone, ale istnieją wyraźne różnice między nimi. Każdy opisuje zupełnie inny proces, a zrozumienie tych różnic może pomóc wyjaśnić sposób postrzegania naszego Układu Słonecznego, a także, jak nasza planeta sięga. Dla pros...Read more »

Admin 01-10 0 Views 0 Comments