Ulemper av Blue Chip Aksjer

Admin 0 Views 0 comments
Advertisement

Blue chip aksjer er investeringer i etablerte bedrifter og ledere i sine respektive bransjer. Blue chip selskaper generelt er økonomisk stabil med en historie med god inntjening. Investorer kjøpe blue chip aksjer for investering sikkerhet, forutsigbar avkastning, konsistente utbyttebetalinger og deres defensive natur i markedet nedgangstider. Imidlertid kan investorene å handle fordelene ved å eie blue chip aksjer for visse ulemper som lav avkastning, langsom vekst, lite volatilitet og dyre priser, som også kan bli disincentives til noen investorer når de vurderer blue chip aksjer.

lav avkastning

Som enhver investering, avkastning på blue chip aksjer er i samsvar med deres risiko. Gir en høy grad av investeringer sikkerhet fra sine forutsigbare, jevn virksomhet, blue chip aksjer er lav-risiko investeringer, og dermed avkastningen er normalt lav også. På grunn av denne ulempen, blue chip aksjer er ikke egnet for investorer som har en høy grad av risikotoleranse og er mer aggressive i sine investeringer tilnærminger.

langsom vekst

Blue chip aksjer består av store selskaper med modning bedrifter og markeder, sammenlignet med små og mellomstore selskaper som fortsatt er i sin utvikling, og har et stort potensial for vekst. Likevel kan blue chip aksje ennå levere inntjening øker over tid, men veksten vil trolig være liten og stødig. Mens blue chip aksjer kan være ideelt for investorer som søker verdi opphopning på lang sikt, presenterer deres langsom vekst særlig ulempe for vekst investorer som forventer vekst over gjennomsnittet og store kurs beveger seg i løpet av kort tid.

litt Volatilitet

Store prissvingninger i handel er uvanlig med blue chip aksjer, som deres respektive selskapene er økonomisk stabil med jevn drift. Lite volatilitet kan være et pluss for noen investorer som ønsker konsistent avkastning, men dette er faktisk ansett som en ulempe for andre søker varierte kursgevinster. Mens mange verdi investorer velger blue chip aksjer basert på fundamental analyse, mangel på volatiliteten gjør dem uegnet i teknisk trading for rask, kortsiktig profitt.

Priser

Blue chip aksjer har en tendens til å rose høyere verdsettelse i markedet handel støttet av investor etterspørsel. Blue chip investorer kan inkludere de som investerer i blue chip aksjer for konsistente langsiktig avkastning, bytte til blue chip aksjer for investering sikkerhet under økonomiske nedgangstider og favorisere blue chip aksjer for forutsigbar utbyttebetalinger. Som et resultat, prisene på blue chip aksjer er dyrere, noe som skaper en ulempe for en investor som kanskje ikke er spesielt interessert i blue chip aksjer, men i hovedsak trenger dem til å spre sine investeringer mellom ulike aksjeklasser for spredning formål.


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.