Umowa zakupu i sprzedaży samochodu

Admin 0 Views 0 comments
Advertisement

Umowa kupna i sprzedaży samochodów jest dokumentem prawnym między sprzedawcą samochodu a kupującym. Niniejsza umowa zawiera szczegółowe informacje dotyczące pojazdu do sprzedaży i zezwala na zmianę własności.

Umowa zakupu i sprzedaży samochodu

Strony

Umowa sprzedaży samochodów wskaże strony zaangażowane w transakcję. Właściciel poda swoje imię, adres i dane kontaktowe. Kupujący również pokaże swoje informacje.

Umowa zakupu i sprzedaży samochodu

Pojazd

Szczegóły dotyczące pojazdu, takiego jak marka, model i rok, zostaną wymienione w dokumencie umowy zakupu i sprzedaży samochodu. Zostanie również wyszczególniony odczyt licznika kilometrów, kolor i numer identyfikacyjny pojazdu.

Umowa zakupu i sprzedaży samochodu

Warunki

Warunki, w jakich pojazd zostanie przeniesiony do nowego właściciela, zostanie wymieniony w umowie. Dokument będzie zawierać cenę samochodu, metodę płatności i datę przekazania. Każda ze stron musi podpisać zakup samochodu i zgodzić się na to, że jest prawnie wiążącym kontraktem.

Umowa zakupu i sprzedaży samochodu


Pktree all rights reserved, if not specified, are original, reproduced need to indicate the source.